Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

"Powrót  z  U" w Szczecinie

Poradnia Leczenia Uzależnień dla dzieci, dorosłych i ich rodzin.

70-241 Szczecin,ul. Klonowica 1a 

Masz problem lub pytania zadzwoń do nas! 

tel. 91 48 88 355 lub 519142906  (telefon dostępny w godzinach pracy Poradni)

Nawigacja serwisu
 
 


Serwis internetowy sfinansowano ze środków własnych.

 nfz

 
Statystyki serwisu
 • Odwiedzin: 6296
 • Dzisiaj: 10
 

Aktualności

 
Dnia: 2021-07-27 11:56
Rodzicu, czy Twoje dziecko się upija?

Ruszyła kolejna edycja Programu skierowanego do osób nieletnich i młodych dorosłych nadużywających lub uzależnionych od alkoholu  (dla osób do 25 roku życia)  oraz do współuzależnionych - ich rodzin - mieszkańców Szczecina.

Dzięki dotacji Gminy Miasta Szczecin, wszystkie działania są bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Dnia: 2021-07-13 12:55
Zapraszamy do zapoznania się z nowym programem naszego Stowarzyszenia pt:"Zdrowa przyszłość" - współfinansowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na drugie półrocze 2021r.

W ramach umowy nr WSS/30/2021 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego  realizujemy program "Zdrowa przyszłość". W programie tym udzielamy pomocy i wsparcia rodzinom z Województwa Zachodniopomorskiego, u których członków występują problemy wynikające z używania substancji psychoaktywnych ( alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, leki), uzależnienia behawioralne i inne zachowania ryzykowne.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne!

Zapraszamy do zapoznania się  z naszą ofertą!

Dnia: 2021-07-13 12:41
Zapraszamy do zapoznania się z Programem zdrowotnym pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków”, skierowanym do mieszkańców Szczecina - finansowanym z dotacji Gminy Miasta Szczecin dla podmiotów leczniczych.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Szczecina do skorzystania z Programu zdrowotnego pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków”, sfinansowanego z dotacji Gminy Miasta Szczecin. Zadania publiczne zatwierdzone do realizacji od 27 kwietnia 2021r. do 15 grudnia 2021r. Umowa WSS-I.3.2021.AD CRU 21/0001075.

Dnia: 2021-04-08 12:26
Oferta Poradni na 2021 - finansowana z dotacji Gminy Miasta Szczecin

W roku 2021 dzięki dotacji Gminy Miasta Szczecin realizujemy nastęujące programu:

1. "Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich".

2. „Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią”.

3."Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - osób, których cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego - realizacja rekomendowanego programu PWR - Program Wzamacniania Rodzin 10-14.

Uczestnictwo w programach jest bezpłatne! 

Zapraszamy do zapoznania się  z naszą ofertą!

Dnia: 2021-02-11 11:54
Wznawiamy Program Candis - z rodziną w trzeźwość - dotacja z KBPN na lata 2021-2022

Serdecznie zapraszamy osoby mające problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu oraz ich bliskich do skorzystania z oferty naszej Poradni.

CANDIS jest krótkoterminowym programem terapii dla osób uzależnionych od marihuany lub innych przetworów konopi. Adresowany do osób pow. 16 roku życia, wykorzystuje założenia i metodę dialogu motywującego oraz koncepcje behawioralno – poznawcze.

W trakcie 10 sesji terapii indywidualnej klienci programu nabywają umiejętności ułatwiające utrzymywanie abstynencji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, komunikowania się itd. Zajęcia koncentrują się na budowaniu motywacji do zmiany zachowania oraz wzmacnianiu kompetencji i umiejętności przydatnych w utrwalaniu pożądanych zachowań.

Interesującym założeniem programu jest fakt indywidualnego ustalania celów terapii przez pacjenta i terapeutę. Akceptowalnym celem jest zatem zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany czy innych przetworów konopi.

 


Dnia: 2021-02-11 11:45
Oferta Poradni dla osób mających problem z uzależnieniami behawioralnymi na rok 2021 z dotacji Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Poradni, skierowaną dla osób mających problem z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, urządzenia multimedialne, seks, zakupy itp.)  i ich rodzin i bliskich. 

Dzięki dotacji KBPN  w 2021 i 2022 kontynujemy Program „Nie przegraj życia”. Program ten został stworzony 9 lat temu, w odpowiedzi na coraz większe rozpowszechnie się zjawiska uzależnień behawioralnych.  W przebiegu jego realizacji podlegał licznym modyfikacją oraz modernizacją. Jednak jego założenia pozostały niezmienione i dotyczą zwiększenia dostępności i rozszerzenia oferty profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskim i rodzinom.

Dnia: 2021-07-13 12:35
Grupa Wsparcia- od godziny 18.00

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zaistniałą sytauację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez WHO pandemii koronowirusa( wywołującego Covid -19) oraz wprowadzonymi przez Rząd Polski obostrzeniami spotkania czwartkowej Grupy Wsparcia dla członków rodzin osób z problemem uzaleznień od narkotyków i uzależnień behawioralnych - odbywają się z w sposób tzw hybrydowy - pośrednictem systemu teleinformatycznego - Microsoft Teams oraz osobisty - grupa do maksymalnie 8 osób (obowązją zapisy telefoniczne).

Dnia: 2020-09-25 10:53
Zapraszamy do zapoznania się z Programem zdrowotnym pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków”, skierowanym do mieszkańców Szczecina.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Szczecina do skorzystania z Programu zdrowotnego pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków”, sfinansowanego z dotacji Gminy Miasta Szczecin. Zadania publiczne zatwierdzone do realizacji od 14 września 2020r. do 15 grudnia 2020r. Umowa WSS-IV.1.2020.MJ CRU 20/0003112. Dnia: 2020-08-04 11:18
Rodzicu, czy Twoje dziecko się upija?

Ruszyła kolejna edycja Programu skierowanego do osób nieletnich i młodych dorosłych nadużywających lub uzależnionych od alkoholu  oraz do współuzależnionych - ich rodzin - mieszkańców Szczecina.

Dzięki dotacji Gminy Miasta Szczecin, wszystkie działania są bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Dnia: 2020-06-05 12:24
Aktualizacja czasu Pracy Poradni

Z radością informujemy, że od 01.06.2020 Poradnia "Powrót z U" wznawia swoją dotychczasową działalność. Wracamy do godzin i formy pracy z przed pandemii.  Nadal istnieje jednak możliwość przeprowadzenia wizyt kontrolnych u lekarza psychiatry z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.

W trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych pacjentów i pracowników pracujemy z zachowaniem protokołu sanitarnego.

Dnia: 2020-05-10 19:50
Oferta Poradni na 2020 z dotacji Gminy Miasta Szczecin:

W roku 2020 dzięki dotacji Gminy Miasta Szczecin realizujemy nastęujące programu:

 1. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich”.
 2. „Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią”.
 3. "Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - osób, których cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego"

Uczestnictwo w programach jest bezpłatne! 

Zapraszamy do zapoznania się  z naszą ofertą!

Dnia: 2020-05-10 19:51
Program profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin na rok 2020 - „Zdrowa rodzina”

Program „Zdrowa rodzina” jest uzupełnieniem i wspieraniem całościowej oferty naszej poradni skierowanej osób mających kontakt  substancjami psychoaktywnymi oraz do ich  rodzin i bliskich osób. Program ten jest możliwy dzięki dotacji Skarby Państwa - Ministerstwa Zdrowia- reprezentowanego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.  Celem głównym programu jest pomoc i wsparcie dzieci i młodzieży oraz ich rodzinom i bliskim w zakresie radzenia sobie z problemem wczesnej inicjacji narkotykowej

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne!

Zapraszamy do zapoznania się  z naszą ofertą!

Dnia: 2020-03-26 14:13
Funkcjonowanie NZOZPPS w sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem COVID-19

W celu kontynuacji leczenia farmakologicznego naszych pacjentów prosimy o kontakt telefoniczny z Poradnią. Kontakt w godzinach dyżuru od poniedziałku do piątku między 12.00, a 17.00, wtedy zostanie ustalona godzina teleporady z naszym lekarzem psychiatrą. Wizyty diagnostyczne i pierwszorazowe u lekarza psychiatry oraz specjalisty terapii uzależnień zostają zawieszone do odwołania. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Dnia: 2020-03-26 14:05
W związku z COVID-19

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Koronawirus) Poradnia nieczynna do odwołania. Zapraszamy do korzystania z poradnictwa telefonicznego od poniedziałku do piątku od 12.00 do 17.00.  

Dnia: 2020-02-20 17:33
Oferta Poradni na rok 2020 z dotacji Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Poradni, skierowaną dla osób mających problem z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, urządzenia multimedialne, seks, zakupy itp.)  i ich rodzin i bliskich. 

W roku 2020r. dzięki dotacji KBPN kontynujemy Program „Nie przegraj życia”. Program ten został stworzony 8 lat temu, w odpowiedzi na coraz większe rozpowszechnie się zjawiska uzależnień behawioralnych.  W przebiegu jego realizacji podlegał licznym modyfikacją oraz modernizacją. Jednak jego założenia pozostały niezmienione i dotyczą zwiększenia dostępności i rozszerzenia oferty profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskim i rodzinom.

Dnia: 2019-07-31 13:16
Nabór do grupy warsztatowej dla rodziców i bliskich!

Trwa nabór do kolejnej edycji grupy warsztatowej dla rodziców i bliskich osób używających substancje psychoaktywne.

Zapraszamy do udziału!

Warsztaty są bezpłatne!


Dnia: 2019-07-31 13:04
Oferta Poradni z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2019

Zapraszamy do udziału w programie "Zdrowa przyszłość". 

W programie tym udzielamy pomocy i wsparcia rodzinom z Województwa Zachodniopomorskiego, u których członków występują problemy wynikające z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, leki), uzależnienia behawioralne i inne zachowania ryzykowne. 

Zapraszmy! Porady oraz leczenie jest bezpłatne!

Dnia: 2019-07-31 12:53
Rodzicu, czy Twoje dziecko się upija?

Rusza kolejna edycja Programu skierowanego do osób nieletnich i młodych dorosłych nadużywających lub uzależnionych od alkoholu  oraz do współuzależnionych - ich rodzin - mieszkańców Szczecina. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Porady i terapia są bezpłatne! 

Program z sfinansowany ze środków Gminy Miasta Szczecin.

Dnia: 2019-04-26 09:01
Program Wzmacniania Rodzin 10-14

W 2019 roku realizujemy kolejne edycje Programu Wzmacniania Rodzin 10-14. W programie mogą wziąć udział dzieci w wieku 10-14 lat i ich rodzice. Głównym celem jest ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych w okresie dojrzewania.


Obecnie trwają dwie grupy warsztatowe, prowadzone przez przeszkolonych trenerów PWR. Projekt realziowany dzięki dotacji Urzędu Miasta Szczecin oraz Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii. Udział w zajęciach jest bezpłatny!


W Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie warsztaty prowadzą: mgr Monika Cegłowska-Pundyk, mgr Bogumiła Koman oraz mgr Izabela Litwicka. Na terenie naszej Poradni - mgr Beata Pelc-Lichota, mgr Justyna Bągorska oraz Krzysztof Łachmańczuk.


Kolejne edycje już wkrótce. Zainteresowane rodziny oraz szkoły zapraszamy do kontaktu z Poradnią!

Dnia: 2019-04-12 13:53
Oferta Poradni na 2019 z dotacji Gminy Miasta Szczecin:

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dzieci, młodzież i dorosłych z problemem narkotykowym oraz ich rodziny i bliskich!

Pomoc udzielana jest bezpłatnie!

Dnia: 2019-02-17 12:47
Program Candis
Serdecznie zapraszamy osoby mające problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu oraz ich bliskich do skorzystania z oferty naszej Poradni.

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

Zajęcia w ramach terapii prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia programu Candis!
 
Dnia: 2019-04-12 14:03
Oferta Poradni na rok 2019 współfinansowana z dotacji Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii:

Zapraszamy rodziców i bliskich osób z problemem uzależnień na czwartkowe spotkania "Grupy Wsparcia" oraz interwencję kryzysową!

Dnia: 2019-02-17 12:27
Oferta Poradni na rok 2019 współfinansowana z dotacji Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii w ramach programu "Nie przegraj życia!"

W roku 2019 serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty pomocy dla osób z problemem uzależnienia behawioralnego oraz ich blikich i rodzin. Program jest kontynuacją działań z lat poprzednich i cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Zapraszamy osoby z problemem:


 • uzależnienia od komputera, gier komputerowych, Internetu, mediów społecznościowych, telewizji i innych urządzeń multimedialnych
 • patologicznego hazardu
 • oraz innych zaburzeń behawioralnych, tj. seksoholizm, zakupoholizm, pracoholizm.
 • rodzin i bliskich tych osób
Dnia: 2019-02-17 12:01
Przekaż 1% podatku!

Przekazanie 1% podatku to najprostszy i najskuteczniejszy sposób pomocy organizacjom pożytku publicznego. Sama procedura jest wyjątkowo prosta i nie zajmuje dużo czasu. W zeznaniu rocznym trzeba jedynie wypełnić dodatkowe rubryki, w które wpisujemy numery KRS organizacji pożytku publicznego. Podajemy w nich też nazwę fundacji, której chcemy pomóc. Tyle musi zrobić podatnik, żeby pomóc potrzebującym i fundacjom pożytku publicznego. Przelaniem konkretnej, wskazanej w zeznaniu podatkowym kwoty zajmie się już naczelnik urzędu skarbowego.

Dnia: 2018-08-26 19:27
Rodzicu, czy Twoje dziecko się upija?

Od września 2018r. rusza kolejna edycja Programu skierowanego do osób nieletnich i młodych dorosłych nadużywających lub uzależnionych od alkoholu  oraz do współuzależnionych - ich rodzin - mieszkańców Szczecina. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

 

 

Dnia: 2019-02-17 12:11
Oferta Poradni na rok 2018:
 1. Profilaktyka selektywna dla osób zagrożonych i eksperymentujących z substancjmi psychoaktywnymi - zajęcia indywidulane i grupowe.
 2. Wsparcie indywidulane/interwencja kryzysowa dla rodzin i bliskich osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od środków psychoaktywnych innych niż alkohol
 3. Program Wzmacniania Rodzin 10-14, finansowany z dotacji Urzędu Miasta.
 4.  Spotkania interwencyjne oraz spotkania teraputyczne dla eksperymentujących i okazjonlanie używających substancji psychoaktywnych mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego.
 5. Terapia indywidulana dla osób naduzywających i uzależnionych od narkotyków.
 6. Terapia Candis.
 7. Grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób z problemem uzależnienia od narkotyków.
 8. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.
 9. Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodzin i bliskich osób z problemem uzaleznienia behawioralnego.
 10. Interwencje kryzysowa oraz indywiualane spotkania teraputyczne dla osób z problemem uzależnienia behawioralnego.
 11. Poradnictwo I kontaktu.
 12. Poradnictwo rodzinne.
 13. Systemowa terapia rodzin.
 14. Porady prawne.
 15. Program dla osób nieletnich mających problem z alkoholem i ich rodzin.
Dnia: 2018-04-13 13:55
1% PODATKU

Przekazanie 1% podatku to najprostszy i najskuteczniejszy sposób pomocy organizacjom pożytku publicznego. Sama procedura jest wyjątkowo prosta i nie zajmuje dużo czasu. W zeznaniu rocznym trzeba jedynie wypełnić dodatkowe rubryki, w które wpisujemy numery KRSorganizacji pożytku publicznego. Podajemy w nich też nazwę fundacji, której chcemy pomóc. Tyle musi zrobić podatnik, żeby pomóc potrzebującym i fundacjom pożytku publicznego. Przelaniem konkretnej, wskazanej w zeznaniu podatkowym kwoty zajmie się już naczelnik urzędu skarbowego.

Dnia: 2018-02-19 19:24
Program Wzmacniania Rodzin

W 2018 roku realizujemy kolejne edycje Programu Wzmacniania Rodzin 10-14. W programie mogą wziąć udział dzieci w wieku 10-14 lat i ich rodzice. Głównym celem jest ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych w okresie dojrzewania.

Dnia: 2017-09-09 13:00
Rodzicu, czy Twoje dziecko się upija?

Rodzicu, czy Twoje dziecko się upija?

Co możesz zrobić, aby to przerwać?

Zapraszamy Ciebie i Twoje dziecko do udziału w programie dla nastolatków. Porady i terapia są bezpłatne! 

Program dofinansowany z Gminy Miasta Szczecin. 

Dnia: 2017-09-26 11:36
Oferta Poradni na rok 2017:

 

 1. Profilaktyka selektywna dla osób zagrożonych i eksperymentujących z substancjmi psychoaktywnymi - zajęcia indywidulane i grupowe.
 2. Wsparcie indywidulane/interwencja kryzysowa dla rodzin i bliskich osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od środków psychoaktywnych innych niż alkohol
 3. Program Wzmacniania Rodzin 10-14, finansowany z dotacji Urzędu Miasta.
 4.  Spotkania interwencyjne oraz spotkania teraputyczne dla eksperymentujących i okazjonlanie używających substancji psychoaktywnych mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego.
 5. Terapia indywidulana dla osób naduzywających i uzależnionych od narkotyków.
 6. Terapia Candis.
 7. Grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób z problemem uzależnienia od narkotyków.
 8. Warsztaty umiejętności wychowaczych dla rodziców.
 9. Warsztaty umiejętności psychospołeczncych dla rodzin i bliskich osób z problemem uzleznienia behawioralnego.
 10. Interwencje kryzysowa oraz indywiualane spotkania teraputyczne dla osób z problemem uzależnienia behawiorlanego.
 11. Poradnictwo I kontaktu.
 12. Poradnictwo rodzinne.
 13. Systemowa terapia rodzin.
 14. Porady prawne.
 15. Program dla osób nieletnich mających problem z alkoholem i ich rodzin.
 16. Program profilaktyki selektywnej, realizowany poza poradnią (bursy, szkoły,internaty). Adresowany do młodziezy w wieku 15 -18 lat, rodziców i pedagogów.
Dnia: 2017-09-05 11:27
"Nie przegraj życia!"

Zapraszamy wszytkie osoby z problemem patologicznego hazardu lub innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, komputer, telefon, jedzenie, praca, zakupy, seks itp.) oraz blikich i rodzin tych osób do skorzytanie z naszej oferty!

Dnia: 2015-04-19 19:46
Poradnia realizuje w roku 2015 następujące programy:
 • Poradnictwo telefoniczne, zapisy do specjalistów.
 • Poradnictwo I-go kontaktu dla wszystkich zainteresowanych.
 • Grupa wsparcia dla rodziców
 • Diagnoza – lekarz psychiatra,- leczenie farmakologiczne, specjalista terapii uzależnień, psycholog ( na I-szą wizytę do tych specjalistów obowiązuje rejestracja)
 • Spotkania indywidualne przygotowująco – motywujące do podjęcia leczenia dla młodzieży;
 • Wczesna interwencja dla osób zagrożonych i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi- spotkania indywidualne
 • Indywidualna terapia uzależnień,
 • Terapia grupowa dla osób używających substancji psychoaktywnych.
 • Grupa rozwoju umiejętności psychospołecznych dla rodziców i bliskich.
 • Terapia rodzinna.
 • Program „Nie przegraj życia”
 • Candis - indywidualny program terapii dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.
 • Poradnia nasza drugi rok realizuje program współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia" nazwa własna programu -„Nie przegraj życia”
 • Celem programu jest stworzenie kompleksowej pomocy dla osób uzależnionych, ze szczególnym uwzględnieniem patologicznych hazardzistów i osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz bliskich i rodzin tych osób.
Dnia: 2015-04-19 19:42
W latach 2012 - 2015 program „Nie przegraj życia” jest finansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN).

Zapraszamy osoby zagrożone uzależnieniem innym niż substancje psychoaktywne tj. hazard problemowy i patologiczny, internet, (czatowanie, granie w gry online, surfowanie, gier wideo i gier komputerowych), automatów do gier (np. „jednoręki bandyta”), telefonów komórkowych, seksu.

 

Program jest skierowany do osób od 12 roku życia i starszych.

 

W ramach programu zapraszamy na terapię indywidualną i grupową osoby zagrożone uzależnieniem. Udzielamy porad dla rodzin i bliskich wyżej wymienionych osób. Konsultacje prawne dla wszystkich zainteresowanych.

 

Nasza oferta jest bezpłatna, informacji udzielamy od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 - 19.00.

Dnia: 2011-04-27 17:58
Opowieść Anny

Jesteśmy normalną rodziną oboje z mężem ciężko pracujemy, nie jesteśmy żadną patologią czy marginesem, staramy się naszym dzieciom zapewnić wszystko, czego my nie mieliśmy, specjalnie się nie kłócimy tylko czasami, jak to w rodzinie, nawet nie mamy zbytnio czasu dla siebie i naszych dzieci

Dnia: 2012-03-01 20:42
Sala terapeutyczna "niebieska"

Rodzice pacjentów przez okres leczenia cały czas korzystają z grupy wsparcia dla rodziców i uzyskują wiedzę, jak mają postępować ze swoim dzieckiem, dzięki niej również  zdobywają większą kontrolę nad tym problemem oraz nabierają sił do przezwyciężenia.

Dnia: 2011-04-27 17:54
Czego ci diler nie powie...

Kupując narkotyk na dyskotece, koncercie, w pubie, czy wiesz czym grozi ta „zabawa”? Dealer tylko zachwala towar, nie informuje cię o negatywnych skutkach zażycia przez ciebie narkotyku. Dla niego najważniejszy jest zysk oraz to, abyś do niego wrócił po następną dawkę. Miej świadomość! Narkotyk to substancja psychoaktywna niszcząca po cichu, lecz konsekwentnie twoją osobowość czyli CIEBIE

Nasze artykuły